Dopis zaměstnancům

Dopis zaměstnancům

16. 03. 2020 |

Dopis zaměstnancům

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si vás oslovit v tuto nelehkou dobu a touto neosobní formou, která je bohužel pro tento čas tak charakteristická.

Charakteristická pro dobu, jež nemá obdoby v novodobé historii naší země. Prošli jsme si záplavami, ekonomickými krizemi, ale ohrožení zdraví v takové míře zažíváme poprvé. Všichni denně sledujeme zprávy, čteme internet, posloucháme rádio a snažíme se navnímat a respektovat příkazy, které k nám přichází z Vlády České republiky a krizových štábů. Věřím, že všichni naši zaměstnanci jsou natolik svědomití a zodpovědní, že berou respektování těchto nařízení jako samozřejmost. Věřím také, že respektujete pokyny vašich nadřízených, se kterými se snažíme koordinovat pokyny k vzniklé situaci.

Všem chci za to poděkovat!

Jsou však v naší skupině i lidé, kteří si zaslouží více našeho respektu. Jsou to právě ti, kteří v době karantény vyhlášené pro celou republiku stále pracují, chodí do práce, a to mnohdy s rizikem možné nákazy! Hlavně bych zmínil naše řidiče ČSAD LOGISTIK Ostrava, kteří jako jedni z mála mohou jezdit za hranice naší země, včetně rizikových oblastí, kde je zvýšený výskyt viru. Zaslouží si obdiv nás všech! Ale nejsou to jen řidiči, musím poděkovat také všem přijímacím technikům, servisákům a řidičům (Karir) ze skupiny KAR group, všem technikům a zaměstnancům  z Testcaru, správcům areálů za ČSAD Ostrava a Sampadar, čerpadlářům a myčkařům z NIKEY, ADIPákům v distribuci a skladech, výrobě a montáži v CUBESPACE, prostě všem zaměst-nancům v „první linii“!

Vám všem musíme poděkovat za to, že pracujete a doslova bojujete za záchranu našich firem! Velké díky od nás všech, kteří jsme na vás závislí možná víc než kdy před tím! Chci vás rovněž požádat o to, abyste byli na sebe opatrní, dodržovali zásady hygieny dle pokynů vašich nadřízených  a pokud to umožní technické zabezpečení, tak užívali ochranných pomůcek. Je pro nás všechny moc důležité, abyste byli v pořádku a zdraví. Za nás, co jsme v „týlu“, můžu slíbit, že uděláme, co budeme moci v rámci našich možností, abychom vám zabezpečili prostředí, které co nejvíce eliminuje vaše ohrožení! Současně věřím, že dokážeme zajistit jak fungování naší skupiny, tak se dokážeme ve zdraví přenést přes toto nepříliš radostné období.

Naše firma v minulém roce oslavila 70 let a s nadsázkou by se dalo říct, že je v rizikové skupině pro důsledky koronaviru! My to však vidíme jinak! Je to 70 let zkušeností a zkoušek, které nebyly vždy jednoduché a ustáli jsme je a popasovali jsme se s nimi. Vždy jsme si z problémů a krizí vzali to užitečné a byli silnější. Teď tomu bude stejně!

Dovolte, abych vás všechny – kolegy, kamarády a přátelé z naší skupiny – požádal o maximální míru nasazení, loajality a vstřícnosti v řešení našich pracovních úkolů. Nebude to lehké, bude to možná i riskantní a bude to možná i bolet, ale věřím v překonání tohoto nepříjemného období. Za každým mrakem se skrývá slunce!

Dovolte mi ještě jednou vám všem poděkovat a popřát hlavně zdraví, psychickou odolnost, optimismus a mnoho štěstí.

Ostrava, 16. března 2020


Tomáš Vrátný,
předseda představenstva,
OSTRA GROUP a.s.