Historie | OSTRA GROUP

Historie

Je nutné překonat následky války. První tři pojízdné autobusy staví nadšení dopraváci z vraků. K přepravě zboží i osob se používá, co se dá. Je nutné zajistit dopravní obslužnost průmyslových závodů, hutí a dolů. 22. října je k ČSD připojen nákladní park vojenských vozidel včetně řidičů. I když válce už skončila, podmínky panují bojové. Odpovídající zázemí se začíná budovat od 1946. Zahajuje se provoz základní zahraniční dopravy Olomouc-Terst a Olomouc-Antverpy. Poslední přípravná fáze vzniku ČSAD jako systému veřejné silniční automobilové dopravy je v plném proudu.

1945

1949

K 1. lednu 1949 oficiálně vzniká národní podnik Československá automobilová doprava. Formuje se však v průběhu celého roku. Jejím posláním je se svěřenými dopravními prostředky provozovat veřejnou silniční osobní i nákladní dopravu a zasílatelskou činnost včetně skladování jak v ČSSR, tak i v zahraničí.

Ostravsko se stává nejvýznamnější průmyslovou základnou celé Československé republiky. Na malém prostoru se nachází velké hutní, železárenské a strojírenské podniky, kamenouhelné doly, koksárny a plynárny. Funguje zde i rozsáhlý chemický průmysl. Je nutné zajistit přepravu pracujících, potřeba autobusové dopravy proto vzrůstá. ČSAD Ostrava získává na Fifejdách první lokalitu a 24. listopadu 1950 i nové jméno podniku – Československá státní automobilová doprava.

1950

1952

Jednotný podnik ČSAD je 29. září 1952 zrušen a rozdělen na 19 samostatných krajských národních podniků. Tím vzniká samostatný národní podnik ČSAD s vlastní právní subjektivitou. Řízení je tak operativnější a je možné se lépe adaptovat na specifické podmínky regionů v dopravě osob i nákladu. Nároky na Ostravsku jsou mimořádné, tempo jejího rozvoje se zvyšuje téměř čtyřnásobně. Prudce se zvyšují i výkony. Pracovníci ČSAD se podílejí na výstavbě letiště, údolních přehrad a začínají prošlapávat cestu kamionové přepravě a přepravě těžkých a rozměrných nákladů na speciálních podvozcích.

Rozvoj závodu 709 Ostrava přerůstá kapacitní možnosti původního provozu v Přívoze. Začíná se proto budovat nový závod na Fifejdách. Do roku 1959 vznikají nové nákladní dílny, sociální budovy, administrativní budovy a závodní kuchyně. Závod 709 se stává největší organizační jednotkou podniku Krajské národní výbory (KNV) přebírají řízení podniků ČSAD a pokračují další organizační změny. Koncem padesátých let měl krajský podnik v Ostravě celkem 3656 pracovníků, 467 autobusů, 162 osobních přívěsů, 897 nákladních aut a 174 nákladních přívěsů.

1955

1977

Vlastními silami podniku je dokončena výstavba Rehabilitačního a doškolovacího střediska v Rožnově pod Radhoštěm. V objektu se nalézají ubytovací části, společenské a shromažďovací místnosti, moderně vybavené oddělení rehabilitace a sportovní areál včetně bazénu, tenisového kurtu a minigolfu.

V listopadu je zahájena dostavba Ústředního autobusového nádraží v Ostravě o rozpočtových nákladech 53,65 milionů korun. V rámci stavby je realizována likvidace základů objektů bývalé šachty Šalamouna, přeložky inženýrských sítí a vzniká 220 m dlouhý podchod spojující zastávky městské hromadné dopravy s nástupišti ÚAN Ostrava. Práce byly dokončeny v prosinci 1986.

1983

1987

V návaznosti na stavbu ÚAN je v dubnu zahájena výstavba „provozní budovy“, jež zahrnuje prostory pro řízení dopravy v Severomoravském kraji, prostory Zasilatelského závodu, prostory pro školení řidičů, zdravotnické a rehabilitační středisko. Jedná se o tři objekty o třech, čtrnácti a šesti podlažích. Tento komplex představuje největší a nejnáročnější investiční akci v historii podniku.

Koncem roku přechází krajské národní podniky na formu státních podniků.

1988

1989

Po celospolečenské politicko-ekonomické změně v naší zemi koncem 80. a v první polovině 90. let dochází postupně k privatizaci a transformaci státních podniků ČSAD. Majitelem značky ČSAD zůstává Sdružení uživatelů kolektivní ochranné známky ČSAD. Jde o ojedinělou formu vlastnictví značky. Sdružení vzniká v době počínající privatizace na začátku devadesátých let, jeho zakládajícími členy je dvanáct krajských podniků ČSAD (dnes jejich nástupci), devět z Česka a tři ze Slovenska.

Krajské státní podniky, s výjimkou západočeského a severočeského, jsou rozděleny na menší státní podniky většinou okresního formátu a názvu Československá automobilová doprava.

1990

1994

Je schválen liberalizovaný Zákon o silniční dopravě (111/1994 Sb.), který otevírá cestu na trh soukromým a nestátním dopravcům. Počínaje tímto rokem je většina z podniků ČSAD transformována na akciové společnosti a privatizována.

Získáváme certifikát podle EN ISO 9002. Norma specifikuje, jaké požadavky na systém jakosti se mají použít v případech, je-li potřeba prokázat způsobilost dodavatele dodávat shodný výrobek s návrhem vytvořeným podle požadavků.

1998

1999

Probíhá přeměna na holdingovou strukturu s cílem koncentrace na core business a ekonomickou efektivitu. Vznikají společnosti ČSAD Ostrava a.s., ČSAD Reality a.s., ČSAD Bus Ostrava a.s., ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s., KAR-mobil, s.r.o. a dalších.

Česká republika vstupuje 1. května 2004 do Evropské unie. Stáváme se tak součástí celní unie, kde zboží legálně uvedené na trh v jednom členském státě může být bez celních nebo kvantitativních omezení vyváženo do ostatních členských států. Pro české firmy se rovněž otevírá několikanásobně větší trh se službami. Volným pohybem kapitálu vznikají nové investiční příležitosti.

2004

2012

Vzniká profesionálního závodního týmu BONVER DAKAR PROJECT.

Součástí skupiny ČSAD Ostrava se stávají společnosti ADIP a francouzský výrobce tlumičů DONERRE.

2016

2017

Fúze ČSAD REALITY Ostrava a.s. s ČSAD Ostrava a.s.

Nová akvizice skupiny ČSAD Ostrava, 70% vstup do společnosti CUBESPACE, jež se specializuje na modulární stavby.

2018

2019

Vývojové centrum Kopřivnice. Budujeme nové vývojové centrum průmyslového vývoje a inovací. V rámci realizace pořídíme technologické vybavení jako například CNC stroje, brzdovou stolici, dynamometr pro tlumiče a další technologie. Centrum se zaměří na vývoj podvozkových komponentů a speciálních vozidel.

2019

Vznik OSTRA GROUP a.s. – víceoborové strategické skupiny.

Zahájení fúze se společností Mátra Transport a.s.

2020

2021

Dokončení fúze se společností Mátra Transport a.s. a nová akvizice STK Ritz s.r.o., které se orientuje na STK v oblasti osobní dopravy

SCHÄFER a SÝKORA TRUCK PARTS s.r.o. se stává součástí skupiny OSTRA

2022