Letošní Ceny Mosty opět za účasti OSTRA GROUP a Alberta Llovery

Letošní Ceny Mosty opět za účasti OSTRA GROUP a Alberta Llovery

24. 05. 2023 | Dne 16. května 2023 se konal ve Slovanském domě v Praze již 20. ročník slavnostního předávání cen MOSTY.

Letošní Ceny Mosty opět za účasti OSTRA GROUP a Alberta Llovery

Dne 16. května 2023 se konal ve Slovanském domě v Praze již 20. ročník slavnostního předávání cen MOSTY. Tato prestižní událost je pořádána Národní radou osob se zdravotním postižením ČR s cílem ocenit výjimečné aktivity a činy, které přispívají k zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a podporují jejich plnou participaci ve společnosti.

Ceny MOSTY mají dlouhou tradici a jsou udělovány osobám, organizacím nebo projektům, které se významně angažují ve prospěch lidí se zdravotním postižením. Slavnostní předávání cen se letos konalo již po dvacáté a mělo záštitu Livie Klausové. Patronát nad udílením cen převzali primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda a starostka městské části Praha 1 Terezie Radoměřská, což svědčí o významu této události.

Nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, pečlivě vybírala z více než padesáti nominací, které byly podány na udělení cen MOSTY. Ve druhém kole pak hodnotící výbor rozhodoval o vítězích v jednotlivých kategoriích, které byly rozděleny podle oblastí působnosti a přínosu pro lidi se zdravotním postižením.

V jedné z kategorií byl předávajícím oceněného také jezdec týmu FESH FESH, Albert Llovera, který si získal uznání za své výjimečné úsilí a přínos ve světě motoristického sportu.

Slavnostní předávání cen MOSTY je významnou událostí, která nejen oceňuje aktivity v oblasti zdravotního postižení, ale také vytváří prostor pro sdílení inspirativních příběhů a povzbuzuje k dalšímu rozvoji a podpoře lidí se zdravotním postižením.