Povídání s panem Bohumilem Řeháčkem aneb 40 let v ČSAD

Povídání s panem Bohumilem Řeháčkem aneb 40 let v ČSAD

10. 01. 2020 | Bohumil Řeháček se narodil 8. 1. 1929 v Těškovicích. Po vyučení strojním zámečníkem přešel do nově zřízeného státního podniku ČSAD – 1. 1. 1949. Nastoupil do provozu – garáže na Fifejdách – dopravní závod 709.

Povídání s panem Bohumilem Řeháčkem aneb 40 let v ČSAD

Pan Řeháček prošel v podniku prakticky všemi profesemi, od vyučence, přes řidiče, mistra, dispečera, až na vedoucí pozice – referent přepravy, vedoucí kolony, vedoucí provozu, vedoucí dopravy a vedoucí ÚANu. 

V roce 1979 v týdeníku vlády ČSR Národní výbory č. 19 uvedl: „To bylo v roce 1949, zrovna jsem nastoupil po vyučení do tehdy vynikajícího podniku ČSAD. Začínali jsme se třemi autobusy a třemi nákladními vozy. A dnes? Máme 210 autobusů, 90 vlečných vozů, 300 řidičů a 70 průvodčích.“

Pan Řeháček pracoval pro společnost ČSAD celých 40 let – od 1. 1. 1949 do 31. 12. 1989. Nyní je již 30 let v důchodu. Stále se stýká s dřívějšími zaměstnanci ČSAD a doposud si vede o podniku paměti. 

Pro značku ČSAD odvedl kus poctivé práce, pyšní se také státním vyznamenáním, a dalšími oceněními: Nejlepší pracovník dopravy, Průkopník socialistické práce, Čestné uznání ONV, Uznání KV KSČ. 

„Ta léta mne přesvědčila, že je dobré spoléhat na vlastní síly. A že, co se robí, má se dělat pořádně. Denně náročná práce, vstávání, schůze po večerech, sobotní brigády – Víte to musí člověk i ty funkce brát jako koníčka. A mít dobré rodinné zázemí“. 

Co vám práce v ČSAD dala? 

Poznal jsem celé okolí Severomoravského kraje, blíže ostravské podniky, jednotlivé obce a jejich zastupitele při jednání o zajištění veřejné silniční dopravy.

Nejhezčí období/vzpomínka z let v ČSAD? 

Zaměstnanci stále i po dlouhých letech vzpomínají v dobrém na podnik ČSAD, na dobré pracovní výsledky. Vzpomínám si na socialistickou soutěž a jiné pracovní iniciativy. Vzpomínám si na výchovu svých zaměstnanců, péči a zdraví i rekreace.