Rekonstrukce autobusového nádraží v Litovli začíná

Rekonstrukce autobusového nádraží v Litovli začíná

16. 09. 2022 | Výstavba nového moderního dopravní terminálu v Litovli začíná. Na původním autobusovém nádraží vedle nádraží vlakového budou mít cestující k dispozici 8 odjezdových stání, 3 stání na výstup a moderní výpravní budovu se zázemím pro cestující i řidiče.

Rekonstrukce autobusového nádraží v Litovli začíná

Původní autobusové nádraží v Litovli bylo vybudováno v 60. letech. Příprava současné rekonstrukce začala v roce 2020, kdy bylo zároveň přesunuto autobusové nádraží do náhradních prostor na ulici Příčné. 

„Se začátkem rekonstrukce máme bohužel zpoždění, a to vlivem problémů v dodavatelských řetězcích, které přetrvávají ještě po covidovém období. Veškerá dokumentace je již na příslušných úřadech a očekáváme vydání stavebního povolení,“ uvádí k současnému stavu Petr Nemrava, člen představenstva ČSAD Ostrava a.s. „Důležité je, že je zajištěno financování. Celkové náklady na výstavbu předpokládáme 30 - 40 mil. Kč podle vývoje na trhu. Investorem je společnost ČSAD Ostrava a.s. 

„Všem občanům města a cestujícím děkuji za trpělivost. Jsem si vědom toho, že provoz náhradního autobusového stanoviště je zátěží pro cestující i okolní dopravu. Proto budeme intenzivně stavbu monitorovat a dohlížet na termíny,“ řekl starosta Litovle Viktor Kohout.

V rámci projektu rekonstrukce autobusového nádraží bude  postavena zcela nová výpravní budova. Cestující zde najdou čekárnu, sociální zázemí a nově také informační kancelář, která na původním autobusovém nádraží nebyla. Čekárna bude samozřejmě klimatizovaná a pokryta wifi signálem. Ve zbytku budovy bude zázemí pro řidiče. Při stavbě bude použit modulární systém CUBESPACE, to umožní stavbu zrychlit a realizovat prakticky v jakémkoli ročním období. 

Nástupní stanoviště budou opatřena přístřešky a označníky zastávek, k dispozici bude i moderní informační systém, vč. zabezpečení, kamer a wifi pro cestující. Dokončení rekonstrukce a předání nového autobusového terminálu se předpokládá v roce 2023.

„V rámci Olomouckého kraje provozujeme autobusová nádraží také v Olomouci, Uničově, Hranicích, Jeseníku a Šumperku. Právě šumperský terminál patří po rekonstrukci k těm nejmodernějším v republice. Náš podíl na investicích do lepších služeb pro cestující chápeme jako součást služby pro města, ve kterých autobusová nádraží provozujeme.“ dodává za společnost ČSAD Ostrava Petr Nemrava.