Skupina KAR rozšiřuje svoje působení o Plzeňský kraj

Skupina KAR rozšiřuje svoje působení o Plzeňský kraj

11. 03. 2020 | V červnu letošního roku dojde k zásadní změně v zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji. Současného dopravce, ČSAD autobusy Plzeň, nahradí společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., která vyhrála veřejnou zakázku na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje. Nový dopravce musí nakoupit nová, moderní, bezpečná a ekologická vozidla. Po složitých jednáních bude doprava nakonec zajišťována převážně autobusy IVECO, v menší míře pak autobusy značek SETRA a MAN.

Skupina KAR rozšiřuje svoje působení o Plzeňský kraj

V červnu letošního roku dojde k zásadní změně v zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji. Současného dopravce, ČSAD autobusy Plzeň, nahradí společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., která vyhrála veřejnou zakázku na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje. Nový dopravce musí nakoupit nová, moderní, bezpečná a ekologická vozidla. Po složitých jednáních bude doprava nakonec zajišťována převážně autobusy IVECO, v menší míře pak autobusy značek SETRA a MAN.

Vzhledem k tomu, že ARRIVA je naším nejvýznamnějším zákazníkem, jak v oblasti dodávek nových autobusů, tak i servisních služeb, měli jsme eminentní zájem, být partnerem společnosti ARRIVA také v této významné zakázce. Jednání byla dlouhá, obtížná, ale nakonec se podařilo dosáhnout shody a KAR group, a.s. se stal dodavatelem více jak 70 autobusů Iveco Crossway LE 10,8 m. Jelikož součástí dodávky je také servisní kontrakt, kdy zákazník platí dohodnutou částku za každý nasmlouvaný km, dohodli jsme se, že kompletní servisní činnost bude pro společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY zajišťovat společnost KAR-mobil s.r.o., a to po celou dobu kontraktu, tedy až do června 2030.

S tím souvisí nelehký úkol, a to zřízení nového servisního místa a jeho autorizace pro provádění všech záručních, mimozáručních i pozáručních oprav a předepsaných pravidelných údržeb. Vše je na dobré cestě. V současné chvíli probíhají jednání s potenciálními pracovníky, budou následovat nezbytná školení, dovybavení servisu speciálními přípravky a diagnostickými přístroji tak, abychom mohli servis od 1.6.2020 spustit do „ostrého“ provozu.   

Souběžně s tím budou probíhat přejímky nových autobusů Iveco, jejich předprodejní servis, kalibrace tzv. smart tachografů a přeprava do jednotlivých provozů v Plzeňském kraji. Toto zvládneme díky našim zaměstnancům, jejich zvýšenému úsilí, protože vedle toho musí zvládnout v plném rozsahu i dosavadní práci. Jsme si jistí, že to společně dokážeme a zákazník bude mít všechny svoje autobusy 100 % nachystané k zahájení provozu včas, a i v následujících 10 letech bude o vozidla vzorně postaráno. Je to pro nás výzva, ale současně jistota práce na 10 let s nejmodernějšími vozidly, která jsou v současné době na autobusovém trhu k dispozici.