V Šumperku otevřeno nejmodernější autobusové nádraží v ČR

V Šumperku otevřeno nejmodernější autobusové nádraží v ČR

14. 01. 2021 | Od pondělí 18. ledna 2021 je zahájen provoz zrekonstruovaného autobusového nádraží v Šumperku. Cestujícím nabízí nejmodernější technologie, zelené střechy a užité umění ve veřejném prostoru.

V Šumperku otevřeno nejmodernější autobusové nádraží v ČR

Po roce náhradního fungování dnes zahájilo provoz kompletně zrekonstruované autobusové nádraží Šumperk. Celý projekt rekonstrukce si vyžádal téměř sedm let. Projektové práce byly zahájeny již v roce 2014.  Samotná stavba byla zahájena v květnu 2019 za omezeného provozu nádraží. Hlavní část stavebních prací byla zahájena v lednu loňského roku. Po dobu rekonstrukce byly zastávky autobusových linek přesunuty do ulic Jeremenkova a Fialová.

„Dnešním dnem se provoz autobusového nádraží vrací na původní místo. Končí tak rok omezení pro cestují a završuje se práce mnoha lidí nejenom ze Šumperka. Jsem velmi hrdý na to, že jsem právě já mohl symbolicky zahájit provoz nového nádraží.“ pronesl u příležitosti otevření terminálu starosta Šumperka Tomáš Spurný.

Celkovou rekonstrukcí prošly nástupiště pro cestující. Nově bude k dispozici 12 nástupišť pro příměstské autobusové linky, jedno nástupiště pro linky MHD a 3 výstupní stání určené pro výstup cestujících. Nástupiště jsou kryta střechami se speciálním suchomilným, zeleným porostem. Různé druhy travin a sukulentů pozitivně ovlivní kvalitu vzduchu v prostoru nádraží. Zejména zachytí část škodlivých imisí, zvýší vlhkost a sníží hlučnost. Mobiliář doplní chytré lavičky s USB zásuvkami pro dobíjení mobilních elektronických zařízení, nástupiště osvětlují chytré lampy, které reagují na pohyb.

 „Na obou koncích nástupišť autobusového nádraží jsou již vzrostlé stromy, další jsou nově vysazeny v areálu a doplněny nízkými keři,“ uvedl místostarosta Jakub Jirgl. Nově vysazená zeleň a zelené střechy budou zavlažovány vodou z velké akumulační nádrže na dešťovou vodu. Celý systém je soběstačný a nepotřebuje vodu z vodovodní sítě.

 Zelenou střechu s porostem má také nová výpravní budova s čekárnou pro cestující. Budova je klimatizována, plně bezbariérová a cestujícím nabízí sociální zázemí, wifi připojení a služby informační kanceláře.  Budova byla vystavěna z modulárního systému CUBESPACE, díky kterému lze stavět podobné stavby nezávisle na počasí a v poměrně krátkém čase. V budově je také zázemí pro řidiče dopravce. Čekárna a informační kancelář budou mít otevřeno v pracovní dny, čekárna od 5:00 -16:00 a informační kancelář od 7:00-16:00 hodin.

Před výpravní budovou je umístěna věž s velkými hodinami a informačním panelem pro cestující. „Navigaci a informování cestujících byla věnovaná velká pozornost. Snadná orientace a dostatek informací jsou pro pohodlí cestujících důležité. V prvních dnech provozu navíc posílíme systém o terénní informátory pro případné dotazy cestujících.“ uvedl při otevření Petr Nemrava ze společnosti ČSAD Ostrava, která je provozovatelem autobusového nádraží.

V blízkosti nové výpravní budovy byla umístěna restaurovaná socha antického boha Merkura. Skulptura byla původně součástí kamenné kašny na náměstí u radnice. Kašnu za osmnáct set zlatých dokončil v roce 1793 Mathias Hans Fischer, kamenický mistr z Boskovic. Před umístěním na Jesenickou ulici prošla socha kompletním restaurováním. Restaurátoři opravili poškozené části, chybějící paži, doplnili části soklu a vyrobili kopii zlaté hole. V areálu nového nádraží byla dále umístěna velkoobjemová loga města, jako součásti autobusových zastávek a řešena celá řada interiérových i exteriérových detailů.

„Autobusová nádraží u nás mnohdy nejsou přívětivá místa. To jsem chtěl změnit, aby se tam cestující cítili dobře. Díky zeleni na střechách bude na nádraží příjemné klima i v letních měsících,“ sdělil architekt Miroslav Tempír, který se na úpravách nádraží podílel.

Rozsáhlou rekonstrukcí prošlo také celé okolí autobusového nádraží. Vybudováno bylo parkoviště pro osobní automobily a odstavná plocha pro autobusy.  Postavena byla moderní cyklo věž pro uložení 118 jízdních kol, upraveny okolní komunikace a široké okolí.

Náklady na realizaci celého terminálu dosáhly částky 168 mil. Kč. Investory vybudování přestupního terminálu bylo město Šumperk ve spolupráci se společností ČSAD Ostrava, která kompletně financovala výstavbu nové výpravní budovy. „V rámci Olomouckého kraje provozujeme autobusová nádraží také v Jeseníku, Olomouci, Uničově, Litovli a Hranicích. V Olomouci právě probíhá rekonstrukce čekárny a v Litovli a Uničově se v tomto roce připravuje celková rekonstrukce autobusového nádraží. Náš podíl na investicích do lepších služeb pro cestující chápeme jako součást služby pro města, ve kterých autobusová nádraží provozujeme.“ řekl za společnost ČSAD Ostrava předseda představenstva Tomáš Vrátný.